Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2010 thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 627/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIGLACERA

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 414/BXD-TCCB ngày 18/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Viglacera.

- Trụ sở chính: Số 92 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

- Cơ sở đào tạo 1: ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

- Cơ sở đào tạo 2: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Viglacera là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Viglacera trực thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng - Bộ Xây dựng; chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Viglacera được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH: tp. Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 627/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu627/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 627/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu627/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐàm Hữu Đắc
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Viglacera

            • 18/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực