Quyết định 627/QĐ-UBND

Quyết định 627/QĐ-UBND điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2014 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 ngày 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 03/3 2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 25/TTr-SKHĐT ngày 11/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên danh mục đầu tư tại Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Trường TH Cát Tiến và nhà sinh hoạt cộng đồng thành danh mục: Trường Mẫu giáo Cát Tiến và nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư (trụ sở thôn).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu627/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 627/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn Bình Định

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực