Quyết định 627/QĐ-UBND

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2006 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh quy định về hoạt động sáng kiến do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (STP 03 bản);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, Trưởng các phòng, đơn vị;
+ Lưu: KT3, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2013
Ngày hiệu lực25/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu627/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýBùi Văn Hạnh
       Ngày ban hành25/11/2013
       Ngày hiệu lực25/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bắc Giang

           • 25/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực