Quyết định 63/1999/QĐ-BCN

Quyết định 63/1999/QĐ-BCN về việc tiếp nhận và chuyển giao Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum vào làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 63/1999/QĐ-BCN tiếp nhận chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1999 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ KON TUM VÀO LÀM THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT-MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Công văn số 77/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum là doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam (Công văn số 882/CV-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vào làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam .

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tổ chức tiếp nhận Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kom Tum theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ KHĐT,
- Bộ TC,
- Ngân hàng NN,
- Cục quản lý tài chính DN,
- UBND tỉnh KomTum,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Huy Côn


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/1999/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/1999/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/1999
Ngày hiệu lực30/09/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/1999/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 63/1999/QĐ-BCN tiếp nhận chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/1999/QĐ-BCN tiếp nhận chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/1999/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Huy Côn
        Ngày ban hành15/09/1999
        Ngày hiệu lực30/09/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 63/1999/QĐ-BCN tiếp nhận chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/1999/QĐ-BCN tiếp nhận chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam

            • 15/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực