Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định 1637/QĐ-TTg về cấp phát một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi để do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ cấp phát báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1637/QĐ-TTg


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 63/2002/QĐ-TCBĐ NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1637/QĐ-TTG NGÀY 31-12-2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CẤP PHÁT MỘT SỐ LOẠI BÁO, TẠP CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị dịnh số 12/CP ngày 11-03-1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12-11-1997 của Chính phủ về Bưu chính và viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ chính sách bưu điện, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện việc phát hành một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện việc phát hành kịp thời, đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng địa chỉ độc giả đối với các loại báo và tạp chí theo quy định tại điều 2 của Quyết định 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ .

- Tính đúng, tính đủ chi phí phát hành, báo cáo Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan xem xét và cấp kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện báo cáo Tổng cục Bưu điện và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo định kỳ 6 tháng 01 lần về công tác phát hành các loại báo, tạp chí thuộc Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31-12-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Vụ chính sách Bưu điện và Vụ Kinh tế - Kế hoạch chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn để thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính sách Bưu điện, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục bưu điện và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2002
Ngày hiệu lực18/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ cấp phát báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1637/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ cấp phát báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1637/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýTrần Đức Lai
        Ngày ban hành18/01/2002
        Ngày hiệu lực18/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ cấp phát báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1637/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2002/QĐ-TCBĐ cấp phát báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 1637/QĐ-TTg

            • 18/01/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực