Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 129/2005/QĐ-UB ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phòng Công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp Bình Định.

Phòng Công chứng số 3 đặt dưới sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Phòng Công chứng số 3 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở đặt tại: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 3 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ.

Biên chế của Phòng Công chứng số 3 nằm trong tổng biên chế HCSN của Sở Tư pháp được UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh ban hành quy định thẩm quyền địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng số 3;

- Thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức của Phòng Công chứng số 3 có đủ điều kiện về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2006
Ngày hiệu lực02/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành22/06/2006
        Ngày hiệu lực02/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/2006/QĐ-UBND thành lập phòng Công chứng số 3 Bình Định

            • 22/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực