Quyết định 63/QĐ-UBND

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2012 quy định mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2012 mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC BẮT GIỮ, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 -11-2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06-6-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04-7-2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14-4-2010, về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC; Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20-01-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính; Thông tư số 13/2009/TT-BNN ngày 12-3-2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 316/TTr-STC-QLTSC ngày 09-12-2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ, quản lý và xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính, như sau:

1. Chi bồi dưỡng làm thêm giờ, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính với mức chi, cụ thể:

a) Mức chi cho đối tượng trực tiếp tham gia xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước: 80.000 đồng/người/ngày làm việc bình thường;

b) Mức chi cho đối tượng gián tiếp tham gia xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước: 50.000 đồng/người/ngày làm việc bình thường;

c) Trường hợp tham gia vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, mức chi được tính gấp 2 (hai) lần mức chi quy định tại điểm a và b nêu trên;

2. Các mức chi không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 28-12-2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2012
Ngày hiệu lực12/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2012 mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2012 mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu63/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Tỉnh
        Ngày ban hành12/01/2012
        Ngày hiệu lực12/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2012 mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2012 mức chi phục vụ cho công tác bắt giữ

            • 12/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực