Quyết định 630/QĐ-CTN

Quyết định 630/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 630/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức 2016


CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 84/TTr-CP ngày 23/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 155 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 630/QĐ-CTN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1.

Thân Đức Cường, sinh ngày 21.9.1955 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: 32B Speckenreve, 22119 Hamburg

Giới tính: Nam

2.

Trương Mạn Ngọc, sinh ngày 21.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rupertigaustr.21, 81671 Muenchen

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Bình Thuận, sinh ngày 29.6.1983 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Lehrer Wirth Str. 23, 81829 Muenchen

Giới tính: Nam

4.

Bạch Thùy An, sinh ngày 08.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Tennisplatz. 1, 54634 Bitburg

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Trí Luân, sinh ngày 25.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Merian Str. 36, 79104 Freiburg

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Hữu Tuấn, sinh ngày 13.11.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jüden Str.38, 06667 Weissenfels

Giới tính: Nam

7.

Phạm Văn Ban, sinh ngày 12.11.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Mühle.4, 26548 Norderney

Giới tính: Nam

8.

Phạm Quang Vinh, sinh ngày 17.3.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Mühle.4, 26548 Norderney

Giới tính: Nam

9.

Phạm Phú Quý Tommy, sinh ngày 20.11.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Mühle.4, 26548 Norderney

Giới tính: Nam

10.

Phạm Xuân Mai Anna, sinh ngày 06.3.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Mühle.4, 26548 Norderney

Giới tính: Nữ

11.

Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 27.9.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adalbert Stifter Str.4, 85757 Karlsfeld

Giới tính: Nam

12.

Vũ Duy Quang, sinh ngày 28.02.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tharandter Str. 45B, 01159 Dresden

Giới tính: Nam

13.

Lê Ngọc Diệp, sinh ngày 10.3.1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kirschberg 14E, 64347 Griesheim

Giới tính: Nữ

14.

Trần Thanh Phong, sinh ngày 05.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vilshofenerstr.4, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

15.

Đặng Trường Nhung, sinh ngày 29.01.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vohensteinweg 111, 74523 Schwäbischhall

Giới tính: Nữ

16.

Tô Quỳnh Anh, sinh ngày 13.10.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermann Hesse Weg 18, 90513 Ziendorf, Bayern

Giới tính: Nữ

17.

Phạm Hoàng Linh, sinh ngày 24.10.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Steubenstr.19a, 90763 Fuerth

Giới tính: Nam

18.

Vũ Diệu Anh, sinh ngày 05.02.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Laichingerstr.8, 70327 Stuttgart

Giới tính: Nữ

19.

Phan Thị Như Quỳnh, sinh ngày 30.7.1991 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: MOerser str.225, 47475 Kampliutfort

Giới tính: Nữ

20.

Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 15.8.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lindenschulstr. 33, 70327 Stuttgart

Giới tính: Nữ

21.

Man Vũ Ngọc Minh, sinh ngày 13.9.1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Breite str.29, 06449 Aschersleben

Giới tính: Nam

22.

Nguyễn Thái Học, sinh ngày 17.4.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wasenstr. 104, 55743 Idar - Oberstein

Giới tính: Nam

23.

Vũ Lan Anh, sinh ngày 27.11.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tersteegenstr.8, 47441 Moers

Giới tính: Nữ

24.

Nguyễn Thanh Hùng, sinh ngày 02.01.1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Mannheimer Str.111, 68723 Schwetzingen

Giới tính: Nam

25.

Hoàng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 20.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franzgraben 22, 34125

Giới tính: Nữ

26.

Lương Thị Thanh Hòa, sinh ngày 22.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 94, 90762 Fürth

Giới tính: Nữ

27.

Dương Văn Minh, sinh ngày 18.11.1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Georg Raloff Ring 42, 22309 Hamburg

Giới tính: Nam

28.

Dương Thị Hoa, sinh ngày 30.10.1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Kaiser Wilheim, Ring 15, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

29.

Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 08.02.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser Wilheim, Ring 15, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

30.

Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 13.8.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser Wilheim, Ring 15, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

31.

Lâm Minh Đức, sinh ngày 09.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Darshofener str.16, 92331 Parsberg

Giới tính: Nam

32.

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 09.6.1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Untere Talgasse 9, 90403 Nuerberg

Giới tính: Nam

33.

Nguyễn Thị Tố Khuyên, sinh ngày 16.10.1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Niederwaldstr.51, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

34.

Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 12.12.1972 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Feld str.53, 33330 Gruetersloh

Giới tính: Nữ

35.

Trần Việt Anh, sinh ngày 02.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Feld str.53, 33330 Guetersloh

Giới tính: Nam

36.

Trần Việt Đức, sinh ngày 10.5.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Feld str.53, 33330 Guetersloh

Giới tính: Nam

37.

Nguyễn Đăng Vượng, sinh ngày 09.4.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dieborger str.26, 64380 Rossdorf

Giới tính: Nam

38.

Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 04.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dieborger str.26, 64380 Rossdorf

Giới tính: Nữ

39.

Mai Thị Luân, sinh ngày 10.5.1960 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hütten Bergstr.32, 55566 Bad Sobernhiem

Giới tính: Nữ

40.

Hoàng Vũ Đô, sinh ngày 18.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stauffenbergring 15, 73479 Ellwangen

Giới tính: Nam

41.

Hoàng Vũ Đôn, sinh ngày 24.4.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stauffenbergring 15, 73479 Ellwangen

Giới tính: Nam

42.

Nguyễn Thu Ngân, sinh ngày 12.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rinnestr.30, 99734 Nordhausen

Giới tính: Nữ

43.

Hoàng Michael Minh Khang, sinh ngày 08.5.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: karlsruhe Str.28, 76327 Pfinztal

Giới tính: Nam

44.

Phạm Huy Đức, sinh ngày 11.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lauchstädter Str. 1, 06110 Halle

Giới tính: Nam

45.

Phạm Việt Long, sinh ngày 08.9.1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Stemberg Str.14, 59755 Arnsberg

Giới tính: Nam

46.

Bùi Thị Thúy Hạnh, sinh ngày 13.8.1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kollaustr.156, 22453 Hamburg

Giới tính: Nữ

47.

Thái Thị Hồng Nhung, sinh ngày 01.12.1997 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen 90, 22043 Harmburg

Giới tính: Nữ

48.

Nguyễn Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 07.7.1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gleiwitzer Bogen 90, 22043 Harmburg

Giới tính: Nữ

49.

Nguyễn Hoàng Lan, sinh ngày 06.9.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Platz 1/1m 78532 Tuttlingen

Giới tính: Nữ

50.

Hoàng Thụy Tường Vy, sinh ngày 12.12.1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weinbergstr.42, 55268 Nieder Olm

Giới tính: Nữ

51.

Lại Trung Việt, sinh ngày 08.6.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Liebfrauenstr.115, 64289 Darmstadt

Giới tính: Nam

52.

Phạm Thị Thu Hoài, sinh ngày 19.4.1968 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Berliner Alle 38-44, 22850 Norder Stadt

Giới tính: Nữ

53.

Phạm Hoa, sinh ngày 10.5.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Alle 38-44, 22850 Norder Stadt

Giới tính: Nữ

54.

Lê Thu Hà, sinh ngày 28.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Alle 42a, 22850 Norder Stadt

Giới tính: Nữ

55.

Đào Văn Phúc, sinh ngày 24.02.1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Adolf Str.5, 21244 Buchholz

Giới tính: Nam

56.

Đào Phi Long, sinh ngày 25.01.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adolf Str.5, 21244 Buchholz

Giới tính: Nam

57.

Đào Mai Vân, sinh ngày 28.01.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adolf Str.5, 21244 Buchholz

Giới tính: Nữ

58.

Dương Thị Tâm An, sinh ngày 28.7.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In den Storchenwiesen 3, 87463 Dietmannsried

Giới tính: Nữ

59.

Trần Thanh Hà, sinh ngày 24.10.1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roggensteiner Str.134, 82140 Olching

Giới tính: Nữ

60.

Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 10.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roggensteiner Str.134, 82140 Olching

Giới tính: Nam

61.

Hoàng Minh Nguyệt, sinh ngày 21.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pitzaustr.27, 82467 Garmisch Partenkirchen

Giới tính: Nữ

62.

Trần Quỳnh Nga, sinh ngày 08.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiserstr.94, 76646 Bruchsal

Giới tính: Nữ

63.

Trần Quỳnh Sương, sinh ngày 14.01.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiserstr.94, 76646 Bruchsal

Giới tính: Nữ

64.

Trần Quốc Khánh, sinh ngày 06.10.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mundenheimer str. 261, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

65.

Trần Quốc Cường, sinh ngày 08.10.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mundenheimer str. 261, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

66.

Phan Hương Lựu, sinh ngày 29.7.1981 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Nideggener Str. 95, 53881 Euskirchen

Giới tính: Nữ

67.

Lê Thùy Linh Nicole, sinh ngày 04.7.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ferdinand Wagner Str.17, 86830 Schwabmünchen

Giới tính: Nữ

68.

Lê Thị Vinh, sinh ngày 30.6.1960 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Heldelinger Str. 16, 79576 Weil am Rhein

Giới tính: Nữ

69.

Nguyễn Phạm Huyền My, sinh ngày 14.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gisela Str.64, 85716 Unterschleissheim

Giới tính: Nữ

70.

Nguyễn Văn Hiếu, sinh ngày 18.01.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Auf der Heue.16, 49201 Dissen

Giới tính: Nam

71.

Nguyễn Thị Thúy Mười, sinh ngày 25.12.1977 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Spiemont Str.23a, 66606 St.Wendel

Giới tính: Nữ

72.

Trần Thái Sơn, sinh ngày 23.9.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spiemont Str.23a, 66606 St.Wendel

Giới tính: Nam

73.

Vũ Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 11.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rannische Str. 18, 06108 Halle

Giới tính: Nam

74.

Vũ Vân Anh, sinh ngày 13.3.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst Kromayer Str.30, 06112 Halle

Giới tính: Nữ

75.

Lê Thu Hương, sinh ngày 27.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hochschulstr.46/0305, 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

76.

Lê Thu Hương, sinh ngày 24.4.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wallstr.56, 51063 Cologne

Giới tính: Nữ

77.

Hà Thị Sương, sinh ngày 15.11.1954 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Stockfeld 31, 68519 Viernheim

Giới tính: Nữ

78.

Xuan Cao Ky, sinh ngày 16.01.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schäfengasschen 4, 60311 Frankfurt am main

Giới tính: Nam

79.

Trịnh Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 02.10.1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Ackerstr.13, 55743 Idar ß Oberstein

Giới tính: Nữ

80.

Tống Quang Thắng, sinh ngày 15.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bourdon Str.6, 85354 Freising

Giới tính: Nam

81.

Bùi Thị Thùy Linh, sinh ngày 06.01.1997 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Granastr.84, 54329 Konz

Giới tính: Nữ

82.

Trần Đỗ Kiều My, sinh ngày 19.8.1992 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Rembertiring 20-22, App 114, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

83.

Trương Đức Trung, sinh ngày 23.5.1990 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ostpromenade 1, 41812 Erkelenz

Giới tính: Nam

84.

Nguyễn Thị Tây Phương, sinh ngày 20.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bonner Str.94, 53773 Hennef

Giới tính: Nữ

85.

Trương Thúy Vy Julia, sinh ngày 21.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brahmsst.27, 86368 Gersthofen

Giới tính: Nữ

86.

Đỗ Thành Đạt, sinh ngày 18.01.1997 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kaiserstr.24, 97070 Würburg

Giới tính: Nam

87.

Đỗ Thúy Anh, sinh ngày 26.9.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tituscorso 5, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

88.

Đỗ Thongsa Ponlawat, sinh ngày 31.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tituscorso 5, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

89.

Đỗ Calvin, sinh ngày 09.5.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Tituscorso 5, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

90.

Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 26.12.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Katharina Maier Str. 104, 85356 Freising

Giới tính: Nam

91.

Nguyễn Kim Thủy, sinh ngày 07.9.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goetherstr.12, 32457 Porta Westfalica

Giới tính: Nữ

92.

Phạm Đức Anh, sinh ngày 03.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchlinden 38, 22111 Hamburg

Giới tính: Nam

93.

Cao Minh Thắng, sinh ngày 22.11.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brender Weg 100, 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

94.

Cao Minh Quang Mats, sinh ngày 29.5.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brender Weg 100, 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

95.

Võ Nhật Linh, sinh ngày 01.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poststr.7, 06792 Sandersdorf Brehna

Giới tính: Nữ

96.

Võ Mai Li, sinh ngày 02.02.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Poststr.7, 06792 Sandersdorf Brehna

Giới tính: Nữ

97.

Dương Thị Cẩm Loan, sinh ngày 28.8.1982 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leopoldstr.43, 40211 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

98.

Vũ Đình Thành, sinh ngày 17.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt 24, 06333 Hettstedt

Giới tính: Nam

99.

Kim Hoàng Long, sinh ngày 24.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenthaltr.23, 69120 Heidelberg

Giới tính: Nam

100.

Nguyễn Anh Vũ, sinh ngày 08.3.1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Kölnstr.100, 52351 Düren

Giới tính: Nam

101.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 05.3.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Apenrader Str.43, 30165 Hannover

Giới tính: Nữ

102.

Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 02.01.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rheinstr.37, 56218 ülheim Kärlich

Giới tính: Nữ

103.

Lê Thị Thanh, sinh ngày 27.11.1977 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Marktplatz.21, 36341 Lauterbach

Giới tính: Nữ

104.

Lê Mario Anh Dũng, sinh ngày 06.01.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marktplatz.21, 36341 Lauterbach

Giới tính: Nam

105.

Lê Thanh Châu, sinh ngày 05.6.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bagmannstr.34, 45127 Essen

Giới tính: Nam

106.

Võ Phương Hồng, sinh ngày 29.7.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.87, 67466 Lambrecht

Giới tính: Nữ

107.

Hoàng Văn Toàn, sinh ngày 24.4.1982 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lindemannstr.7, 99867 Gotha

Giới tính: Nam

108.

Lê Bảo Duy, sinh ngày 01.01.1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Brahmsstr.3, 97616 Bad Neustdt

Giới tính: Nam

109.

Bùi Thị Ngọc Tuyến, sinh ngày 29.11.1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Augsbuger str. 20, 89231 Neu Ulm

Giới tính: Nữ

110.

Đàm Quang Trung, sinh ngày 01.10.1969 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Gartenstr. 33, 89231 Neu Ulm

Giới tính: Nam

111.

Đàm Minh Anh, sinh ngày 13.4.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr. 33, 89231 Neu Ulm

Giới tính: Nữ

112.

Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 14.10.1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fischbacher Str.20, 57572 Niederfischbach

Giới tính: Nữ

113.

Phạm Ngọc Cao Sơn, sinh ngày 14.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jägerstr.36, 78054 Schweningen

Giới tính: Nam

114.

Trần Minh Tài, sinh ngày 04.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harscampstr.73, 52062 Aachen

Giới tính: Nam

115.

Nguyễn Đình Sinh, sinh ngày 22.8.1964 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Stätte.7, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nam

116.

Nguyễn Thu Ngân, sinh ngày 23.02.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stätte.7, 99974 Mühlhausen

Giới tính: Nữ

117.

Đỗ Minh Nguyệt Anh, sinh ngày 24.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 170-172, 69117 Heidelberg

Giới tính: Nữ

118.

Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 27.02.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.43, 09648 Mittweida

Giới tính: Nữ

119.

Nguyễn Thanh Lan, sinh ngày 12.10.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lichtenbergstr.39, 64289 Darmstadt

Giới tính: Nữ

120.

Phạm Thanh Tú, sinh ngày 11.7.1986 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salisweg 20, 63454 Hanau

Giới tính: Nam

121.

Phí Hoàng Giang, sinh ngày 15.10.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kaiser Wilhelm Ring 19, 55118

Giới tính: Nam

122.

Nghiêm Đức Việt, sinh ngày 04.11.1992 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Breite Str.23, 29410 SalzWedel

Giới tính: Nam

123.

Trần Duy Việt, sinh ngày 29.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schumacher str.7, 52062 Aachen

Giới tính: Nam

124.

Nguyễn Văn Tâm, sinh ngày 01.02.1953 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 76, 60437 Frankfurt/Main

Giới tính: Nam

125.

Nguyễn Thị Bỉ, sinh ngày 20.10.1953 tại An Giang

Hiện trú tại: Ben Gurion Ring 76, 60437 Frankfurt/Main

Giới tính: Nữ

126.

Nguyễn Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 05.6.1986 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frieden str.26, 45964 Gladbeck

Giới tính: Nữ

127.

Đỗ Hải Vân, sinh ngày 16.11.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Willy Brandt Platz 3a, 45964 Gladbech

Giới tính: Nam

128.

Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 03.8.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luisen Str.1, 31785 Haneln

Giới tính: Nữ

129.

Danh Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 21.01.1984 tại Long An

Hiện trú tại: Attenhauser Str. 4, 82057 Ichking

Giới tính: Nữ

130.

Nguyễn Lê Yến Nhi, sinh ngày 23.8.2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heidschnuckenweg 27, 21224 Rosengarten

Giới tính: Nữ

131.

Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 04.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weiner Str.29, 48607 Ochtrup

Giới tính: Nữ

132.

Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 12.10.1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schlierseestr.68, 70378 Stuttgart

Giới tính: Nam

133.

Nguyễn Lê Trung Nghĩa, sinh ngày 20.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.7, 35614 Asslar

Giới tính: Nam

134.

Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 02.4.1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Parkstr.9, 61231 Bad Nauheim

Giới tính: Nam

135.

Trần Thị Thúy, sinh ngày 10.7.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Odenthalerstr.88, 51465, Bergisch Gladbach

Giới tính: Nữ

136.

Hồ Lê Thị Trang Phương, sinh ngày 28.4.1979 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Dahlienweg 6, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nữ

137.

Trần Văn Sơn, sinh ngày 16.02.1971 tại Nam Định

Hiện trú tại: Krefelderstr.18, 41460

Giới tính: Nam

138.

Bùi Thị Ánh Vân, sinh ngày 26.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weser str.17, 65479 Raunheim

Giới tính: Nữ

139.

Nguyễn Minh Thuận, sinh ngày 02.8.1986 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mainzer Landstr. 729, 65934 Frankfurt

Giới tính: Nam

140.

Nguyễn Thị Bích Nga, sinh ngày 02.5.1985 tại Long An

Hiện trú tại: Emil Krag Str.17, 65205 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

141.

Phan Thiên Bảo, sinh ngày 15.8.1999 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ludwigsplatz.1, 99510 Apolda

Giới tính: Nam

142.

Nguyễn Hải Sơn, sinh ngày 18.11.1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kaiser Str.109, 61169 Friedberg

Giới tính: Nam

143.

Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 03.6.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koblenzer 10/I, 80993 Muenchen

Giới tính: Nam

144.

Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 14.12.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koblenzer 10/I, 80993 Muenchen

Giới tính: Nữ

145.

Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 07.10.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Katharina Geister str.13, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

146.

Nguyễn Đức Việt Martin, sinh ngày 28.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustadtring 47, 38114 Braunschweig

Giới tính: Nam

147.

Nguyễn Địch Đức John, sinh ngày 23.01.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustadtring 47, 38114 Braunschweig

Giới tính: Nam

148.

Trần Bách, sinh ngày 01.01.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Schafhaus 24, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nam

149.

Trần Đình Thông, sinh ngày 27.8.1961 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Am Schafhaus 24, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nam

150.

Hoàng Quân, sinh ngày 31.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Thaer str.3, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

151.

Lưu Huệ Phương, sinh ngày 12.12.1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gaensefussweg 4, 30890 Barsinghausen

Giới tính: Nữ

152.

Bùi Hồ Bảo Anh, sinh ngày 23.11.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hain Str.8a, 35745 Herborn

Giới tính: Nữ

153.

Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 03.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Graf -von- Moltke Str.10, 21337 Lünerburg

Giới tính: Nữ

154.

Vũ Hồng Hạnh, sinh ngày 26.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinstr.38A, 64807 Dieburg

Giới tính: Nữ

155.

Vũ Hồng Thông, sinh ngày 21.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Steinstr.38A, 64807 Dieburg.

Giới tính: Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 630/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu630/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực30/03/2016
Ngày công báo09/04/2016
Số công báoTừ số 279 đến số 280
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 630/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 630/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 630/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu630/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực30/03/2016
        Ngày công báo09/04/2016
        Số công báoTừ số 279 đến số 280
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 630/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 630/QĐ-CTN thôi quốc tịch Việt Nam công dân đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức 2016

             • 30/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/04/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực