Quyết định 632/QĐ-TTg

Quyết định 632/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 632/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

Căn cứ Nghị đinh số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2826/BKHĐT-TCTT ngày 29 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại Phụ lục kèm theo. Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được giao, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).MCường

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Ngân hàng Chính sách xã hội

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2020

Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước

 

 

Tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2019

%

8

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 632/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu632/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2020
Ngày hiệu lực12/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(14/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 632/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 632/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 632/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu632/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành12/05/2020
        Ngày hiệu lực12/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (14/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 632/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 632/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

              • 12/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực