Quyết định 633/QĐ-BYT

Quyết định 633/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 633/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 633/-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VTỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của B Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chc danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đi với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Xét đề nghị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tại công văn số 64/ĐHYDCT-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức thực hin các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chc chuyên ngành y tế:

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I);

2. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II);

3. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III);

4. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I);

5. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II);

6. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y hc dự phòng (hạng III);

7. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II;

8. Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân sviên hạng III;

9. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân s viên hạng IV;

10. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I);

11. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II);

12. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III);

13. Chương trình bồi dưng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp (hạng I);

14. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược sĩ chính (hạng II);

15. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược (hạng III).

Điều 2. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, cp chứng chỉ bồi dưỡng và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B
ộ trưng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BYT;

- Lưu: VT, TCCB (02)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 633/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu633/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 633/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 633/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 633/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu633/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành19/02/2019
        Ngày hiệu lực19/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 633/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 633/QĐ-BYT 2019 bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

            • 19/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực