Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK

Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK quy định hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về lao động, thu nhập áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/2003/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG, THU NHẬP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI THUỘC KHU VỰC NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT- HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 145/2003/QĐ-BKH ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động và thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động và Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về lao động, thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc diện quy định tại Quyết định số 145/2003/QĐ-BKH ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo trung thực, đầy đủ, kịp thời những thông tin theo hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo ban hành theo Quy định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nói ở Điều 1, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng các Vụ nghiệp vụ, Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ thống kê thuộc Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành Quy định này.

Điều 4. Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Lê Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 634/2003/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu634/2003/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2003
Ngày hiệu lực13/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 634/2003/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu634/2003/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành29/10/2003
        Ngày hiệu lực13/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 634/2003/QĐ-TCTK hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu

            • 29/10/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực