Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH năm 2015 về thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH 2015 thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC CÀ MAU

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Công văn số 6797/UBND-NC ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề tỉnh Cà Mau.

Trụ sở tại: đường Mậu Thân, khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau là trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 637/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu637/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 637/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH 2015 thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH 2015 thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu637/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH 2015 thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 637/QĐ-BLĐTBXH 2015 thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc Cà Mau

            • 18/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực