Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập của Công ty Chè Sài Gòn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và Hợp nhất Công ty Chè Sài Gòn với Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập cty chè Sài Gòn thành phụ thuộc tổng cty chè VN,Hợp nhất với chi nhánh tổng cty chè VN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA CÔNG TY CHÈ SÀI GÒN THÀNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM VÀ HỢP NHẤT CÔNG TY CHÈ SÀI GÒN VỚI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & PTNT ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 426/NN-TCCB/QĐ ngày 05/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP ( nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT ) thành lập Nhà máy Chè Sài Gòn (nay là Công ty Chè Sài Gòn) ;
Căn cứ Quyết định số 394/NN-TCCB/QĐ ngày 29/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT thành lập Tổng công ty Chè Việt Nam ;
Căn cứ Quyết định số 25/CVN-HĐQT/QĐ ngày 03/6/1998 của Tổng công ty Chè Việt Nam thành lập Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chè Việt Nam tại Tờ trình số 287/TTr-HĐQT ngày 17/5/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sắp xếp lại Công ty Chè Sài Gòn (doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam) và Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh theo các bước sau :

1/ Chuyển chế độ hạch toán độc lập của Công ty Chè Sài Gòn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam .

2/ Hợp nhất Công ty Chè Sài Gòn đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam với Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh lấy tên là Công ty Chè Sài Gòn .

Điều 2.- Công ty Chè Sài Gòn có :

Tên giao dịch quốc tế viết tắt là: VINATEA.HCM

Trụ sở chính đóng tại : Số 225 Nam kỳ Khởi nghĩa, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Trụ sở hai : Số 7 Phú Hoà, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Công ty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành .

Điều 3.- Công ty Chè Sài Gòn chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Tổng công ty Chè Việt Nam ; Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty .

Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và ngành nghề kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty quy định căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và trong phạm vi ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh theo tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả .

Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty .

Điều 4.- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ, khẩn trương chuyển chế độ hạch toán độc lập của Công ty Chè Sài Gòn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty ; Sau đó, hợp nhất Công ty Chè Sài Gòn với Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Hồ Chí Minh theo nội dung Điều 1 trên đây, đảm bảo cho đơn vị sớm ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ .

Các Vụ : Tổ chức-Cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch theo chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty Chè Việt Nam và cơ sở thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quyết định của Bộ và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5.- Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi thực hiện việc sắp xếp lại doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền và hoạt động đúng pháp luật .

Quyết định số 426/NN-TCCB/QĐ ngày 05/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) về việc thành lập Nhà máy Chè Sài Gòn ( nay là Công ty Chè Sài Gòn) và quyết định số 25/CVN-HĐQT/QĐ ngày 03/6/1998 của Tổng công ty Chè Việt Nam thành lập Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Hồ Chí Minh nay không còn hiệu lực thi hành .

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam, Giám đốc Công ty Chè Sài Gòn và Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Chè Việt Nam tại TP,Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2000/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2000/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2000
Ngày hiệu lực29/06/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2000/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập cty chè Sài Gòn thành phụ thuộc tổng cty chè VN,Hợp nhất với chi nhánh tổng cty chè VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập cty chè Sài Gòn thành phụ thuộc tổng cty chè VN,Hợp nhất với chi nhánh tổng cty chè VN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2000/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thiện Luân
        Ngày ban hành14/06/2000
        Ngày hiệu lực29/06/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập cty chè Sài Gòn thành phụ thuộc tổng cty chè VN,Hợp nhất với chi nhánh tổng cty chè VN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập cty chè Sài Gòn thành phụ thuộc tổng cty chè VN,Hợp nhất với chi nhánh tổng cty chè VN

            • 14/06/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực