Quyết định 64/2000/QĐ-TTg

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg sửa đổi lãi suất cho vay, thời hạn vay và trả nợ tín dụng của Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2000/QĐ-TTg lãi suất cho vay,trả nợ tín dụng dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, đánh bắt hải sản xa bờ sửa đổi QĐ 159/1998/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 64/2000/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI LÃI SUẤT CHO VAY, THỜI HẠN VAY VÀ TRẢ NỢ VAY TÍN DỤNG CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU ĐÁNH BẮT VÀ DỊCH VỤ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 159/1998/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ điểm 3 và điểm 5, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ, ban hành kèm theo Quyết định số 393/TTg ngày 09 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, ý kiến của các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi về lãi suất cho vay, thời hạn vay và trả nợ vay tín dụng đầu tư phát triển cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ghi tại điểm 3 và điểm 5, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Các dự án vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ bao gồm: các dự án cho vay dở dang, dự án có số dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 và các khoản giải ngân mới của hợp đồng tín dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2000, được hưởng mức lãi suất vay vốn theo quy định hiện hành về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

2. Thời hạn cho vay không quá 10 năm.

3. Thời điểm bắt đầu trả nợ gốc và trả lãi vay là sau 12 tháng, kể từ ngày chính thức đưa tàu vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Thuỷ sản, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2000
Ngày hiệu lực07/06/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 64/2000/QĐ-TTg lãi suất cho vay,trả nợ tín dụng dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, đánh bắt hải sản xa bờ sửa đổi QĐ 159/1998/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 64/2000/QĐ-TTg lãi suất cho vay,trả nợ tín dụng dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, đánh bắt hải sản xa bờ sửa đổi QĐ 159/1998/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu64/2000/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành07/06/2000
     Ngày hiệu lực07/06/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2000/QĐ-TTg lãi suất cho vay,trả nợ tín dụng dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, đánh bắt hải sản xa bờ sửa đổi QĐ 159/1998/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2000/QĐ-TTg lãi suất cho vay,trả nợ tín dụng dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, đánh bắt hải sản xa bờ sửa đổi QĐ 159/1998/QĐ-TTg