Quyết định 64/2005/QĐ-BNN

Quyết định 64/2005/QĐ-BNN về danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 64/2005/QĐ-BNN danh mục bệnh phải công bố dịch; nguy hiểm động vật; phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc đã được thay thế bởi Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2005/QĐ-BNN danh mục bệnh phải công bố dịch; nguy hiểm động vật; phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH; CÁC BỆNH NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG VẬT; CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các bệnh phải công bố dịch, các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1242/NN-TY-QĐ ngày 24 tháng 7 năm 1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục các bệnh của động vật phải tiêm phòng bắt buộc, phải công bố dịch, phải kiểm tra định kỳ, cấm mổ xác chết, bắt buộc giết huỷ, bắt buộc giết mổ.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH; CÁC BỆNH NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG VẬT;CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI CÔNG BỐ DỊCH

1. Bệnh thuộc danh mục bảng A của Luật Thú y thế giới

1.1. Bệnh Lở mồm long móng;

1.2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);

1.3. Bệnh Dịch tả lợn;

1.4. Bệnh Dịch tả trâu bò;

1.5. Bệnh Lưỡi xanh;

1.6. Bệnh Niu cát xơn;

1.7. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;

Và những bệnh khác thuộc bảng A của Luật Thú y thế giới khi xuất hiện ở Việt Nam.

2. Bệnh thuộc danh mục bảng B của Luật Thú y thế giới

2.1. Bệnh Nhiệt thán;

2.2. Bệnh Dại;

2.3. Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò;

2.4. Bệnh Bò điên.

II. DANH MỤC CÁC BỆNH NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG VẬT

1. Bệnh Lở mồm long móng;

2. Bệnh Cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI);

3. Bệnh Dịch tả lợn;

4. Bệnh Dịch tả trâu bò;

5. Bệnh Lưỡi xanh;

6. Bệnh Niu cát xơn;

7. Bệnh Gum bô rô;

8. Bệnh Đậu cừu, Đậu dê;

9. Bệnh Nhiệt Thán;

10. Bệnh Dại;

11. Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn;

12. Bệnh Lép tô (Xoắn khuẩn);

13. Bệnh Tiên mao trùng;

14. Bệnh Biên trùng;

15. Bệnh Lê dạng trùng;

16. Bệnh giả dại;

17. Bệnh Ung khí thán;

18. Bệnh Giun bao;

29. Bệnh Suyễn lợn;

20. Bệnh Rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn;

21. Bệnh Bò điên;

22. Bệnh Dịch tả vịt;

23. Bệnh Viêm gan vịt;

24. Bệnh Xuất huyết ở thỏ;

Và các bệnh nguy hiểm khác mới xuất hiện.

III. DANH MỤC CÁC BỆNH PHẢI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH BẮT BUỘC

1. Bệnh Cúm gia cầm;

2. Bệnh Lở mồm long móng;

3. Bệnh Dịch tả lợn;

4. Bệnh Nhiệt thán;

5. Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn;

6. Bệnh Dại;

7. Bệnh Niu cát xơn;

8. Bệnh Dịch tả vịt.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2005/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2005/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2005
Ngày hiệu lực10/11/2005
Ngày công báo26/10/2005
Số công báoTừ số 37 đến số 38
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2005/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 64/2005/QĐ-BNN danh mục bệnh phải công bố dịch; nguy hiểm động vật; phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2005/QĐ-BNN danh mục bệnh phải công bố dịch; nguy hiểm động vật; phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2005/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành13/10/2005
        Ngày hiệu lực10/11/2005
        Ngày công báo26/10/2005
        Số công báoTừ số 37 đến số 38
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2005/QĐ-BNN danh mục bệnh phải công bố dịch; nguy hiểm động vật; phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2005/QĐ-BNN danh mục bệnh phải công bố dịch; nguy hiểm động vật; phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc