Quyết định 64/2006/QĐ-UBND

Quyết định 64/2006/QĐ-UBND về chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 64/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN SÁCH HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Xuất bản, ngày 14/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 6789/QĐ-UB ngày 10/10/2005 của UBND Thành phố về việc cho phép Công ty Phát hành sách Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội;

* Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội;

* Tên giao dịch tiếng Anh: HA NOI BOOK COMPANY STATE OWNER MEMBER LIMITED.

* Tên viết tắt tiếng Anh: HBC;

* Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 17, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

* Điện thoại: (84-4) 8.241.622 – 8.241.616 – 9.340.630;

* Fax: (84-4) 9.341.057 – 8.241.617;

* Website: http://www.vietbookhn.com.

* Email. info@vietbookhn.com.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội; có con dấu riêng, được mở tài khoản ở trong nước và ở ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ của Công ty UBND Thành phố phê duyệt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý đối với phần vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty Phát hành sách Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 2. Vốn điều lệ và chủ sở hữu công ty:

2.1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).

2.2. Chủ sở hữu công ty:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ số 79, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh và tổ chức bộ máy:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Xuất bản: Sách, tạp chí, blốc lịch và các loại lịch; văn hóa phẩm và xuất bản phẩm khác trên mọi chất liệu;

b) Sản xuất: In sách, báo, tạp chí, các loại lịch, văn hóa phẩm, tem, nhãn bao bì, giấy tờ các loại;

c) Kinh doanh:

- Kinh doanh sách;

- Xuất nhập khẩu sách, các loại báo, tạp chí, văn hóa phẩm; văn phòng phẩm; các sản phẩm thuộc lĩnh vực xuất bản trên mọi chất liệu;

- Hàng thủ công mỹ nghệ; mỹ thuật; vật tư, vật phẩm văn hóa; vật tư thiết bị ngành in; sản phẩm phục vụ thiếu nhi; băng, đĩa các loại;

- Dụng cụ thể dục, thể thao, dụng cụ học tập; Công nghệ phẩm, điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông;

- Bất động sản; Cho thuê văn phòng;

- Ăn, uống, giải khát, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ Internet;

- Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo.

3.2. Tổ chức bộ máy của công ty gồm:

a. Chủ tịch công ty;

b. Tổng giám đốc công ty;

c. Các Phó Tổng Giám đốc;

d. Kế toán trưởng;

đ. Các phòng nghiệp vụ;

e. Các đơn vị trực thuộc công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 4.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của công ty trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt trước ngày 01/6/2006.

- Kể từ ngày 01/6/2006 Công ty Phát hành sách Hà Nội sẽ chính thức hoạt động theo pháp nhân mới là công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và Phê duyệt doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Phát hành sách Hà Nội, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Đổi mới PTDNTW;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng;
- Công an TP Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội;
- Như Điều 6;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2006
Ngày hiệu lực15/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành15/05/2006
        Ngày hiệu lực15/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên

            • 15/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực