Quyết định 64/2008/QĐ-UBND

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2008/QĐ-UBND phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2008/QĐ-UBND

Vinh, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT/BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1650/CAT-PV11(PC) ngày 19/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được hưởng phụ cấp: Trưởng ban, Phó trưởng ban, Tổ trưởng, tổ viên Tổ bảo vệ dân phố của các phường thuộc thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

2. Mức phụ cấp hàng tháng:

a) Trưởng Ban bảo vệ dân phố: 0,60 mức lương tối thiểu.

b) Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố: 0,50 mức lương tối thiểu.

c) Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố: 0,40 mức lương tối thiểu.

d) Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố: 0,30 mức lương tối thiểu.

(Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì được hưởng phụ cấp của chức danh có phụ cấp cao nhất).

3. Mức lương tối thiểu thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ.

4. Mức phụ cấp hàng tháng của lực lượng Bảo vệ dân phố được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008.

5. Nguồn kinh phí chi trả do ngân sách phường đảm bảo; Chủ tịch UBND các phường thuộc thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà chịu trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí chi trả trong dự toán ngân sách trình HĐND cùng cấp phê chuẩn, quyết định và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đảm bảo điều kiện hoạt động của Bảo vệ dân phố.

1. Ban Bảo vệ dân phố có phòng làm việc tại trụ sở UBND phường, Tổ Bảo vệ dân phố làm việc ở nhà văn hoá của khối;

2. Lực lượng Bảo vệ dân phố được trang bị vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện việc quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố thực hiện.

3. Hàng năm, căn cứ các quy định tài chính hiện hành, Công an tỉnh lập dự toán cụ thể gửi Sở Tài chính để thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Bảo vệ dân phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà, Chủ tịch UBND các phường thuộc thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2008
Ngày hiệu lực18/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2008/QĐ-UBND phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2008/QĐ-UBND phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Đình Chi
       Ngày ban hành08/10/2008
       Ngày hiệu lực18/10/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2008/QĐ-UBND phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2008/QĐ-UBND phụ cấp lực lượng Bảo vệ dân phố Nghệ An