Quyết định 64/2008/QĐ-UBND

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ chuyên trách và mức phụ cấp lương hàng tháng thuộc Hội Cựu thanh niên xung phong của tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2008/QĐ-UBND số lượng cán bộ chuyên trách mức phụ cấp Hội Cựu thanh niên xung phong Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VÀ MỨC PHỤ CẤP LƯƠNG HÀNG THÁNG THUỘC HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 334/BNV-TCPCP ngày 21/11/2007 của Bộ Nội vụ, về phụ cấp lãnh đạo của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 564-TB/TU ngày 21/10/2008 của Tỉnh ủy Thái Nguyên; Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng cán bộ chuyên trách và mức phụ cấp lương hàng tháng thuộc Hội Cựu thanh niên xung phong, cấp tỉnh, cấp huyện (gồm huyện, thành phố, thị xã), xã, phường, thị trấn (gọi là cấp xã) thuộc tỉnh Thái Nguyên như sau:

I. Số lượng cán bộ chuyên trách và bộ phận giúp việc:

- Cấp tỉnh: 04 cán bộ gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 lao động hợp đồng (Lao động hợp đồng do Chủ tịch Hội ký thỏa thuận với người lao động theo luật lao động).

- Cấp huyện: 02 cán bộ gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch. Riêng thành phố Thái Nguyên có 02 Phó Chủ tịch.

- Cấp xã: 01 cán bộ là Chủ tịch hoặc Chi hội trưởng trực thuộc Hội cấp huyện.

II. Mức phụ cấp tiền lương hàng tháng đối với các chức danh cán bộ chuyên trách Hội Cựu Thanh niên xung phong hưởng mức lương tối thiểu theo hệ số cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: Chủ tịch hệ số bằng 3,05; Phó Chủ tịch hệ số bằng: 2,64.

- Cấp huyện: Chủ tịch hệ số bằng: 2,00; Phó Chủ tịch hệ số bằng: 1,80.

- Cấp xã: Chủ tịch Hội hoặc Chi Hội trưởng của Chi hội trực thuộc cấp huyện hưởng hệ số 0,4.

Mức tiền chi trả đối với lao động hợp đồng của Hội cấp tỉnh do Chủ tịch Hội quyết định theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.

Điều 2. Kinh phí để chi trả phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chuyên trách và hợp đồng lao động của Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp, nằm trong tổng kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2008/QĐ-UBND số lượng cán bộ chuyên trách mức phụ cấp Hội Cựu thanh niên xung phong Thái Nguyên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 64/2008/QĐ-UBND số lượng cán bộ chuyên trách mức phụ cấp Hội Cựu thanh niên xung phong Thái Nguyên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu64/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
     Người kýPhạm Xuân Đương
     Ngày ban hành08/12/2008
     Ngày hiệu lực01/01/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 64/2008/QĐ-UBND số lượng cán bộ chuyên trách mức phụ cấp Hội Cựu thanh niên xung phong Thái Nguyên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2008/QĐ-UBND số lượng cán bộ chuyên trách mức phụ cấp Hội Cựu thanh niên xung phong Thái Nguyên