Quyết định 64/2009/QĐ-UBND

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và giải quyết trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện côn đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 64/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN VÀ THU HÚT CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI VÙNG SÂU, VÙNG XA, HẢI ĐẢO VÀ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP KHUYẾN KHÍCH CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp thứ 12 ngày 17/7/2009 về chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và giải quyết chế độ trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại tờ trình số: 1022/TTr-SNV ngày 19/8/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo tại các Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm: Số 97/QĐ.UBT ngày 10/3/1997 về trợ cấp khó khăn cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo; số 8913/QĐ.UB ngày 15/10/2001 về trợ cấp thu hút một số đối tượng công chức, viên chức ngành y tế; số 8909/QĐ.UB ngày 15/10/2001 về trợ cấp thu hút một số đối tượng thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo; số 8912/QĐ.UB ngày 15/10/2001 về trợ cấp thu hút một số đối tượng công chức, viên chức Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Côn Đảo; số 12296/QĐ.UB ngày 11/12/2003 về điều chỉnh nội dung Quyết định số 97/QĐ.UBT và Quyết định số 8913/QĐ.UB; Số 52/QĐ.CTUBND ngày 11/01/2006 về trợ cấp thu hút một số đối tượng công chức, viên chức ngành y tế.

Điều 2. Giải quyết trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Côn Đảo, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức trợ cấp được hưởng:

- Giáo viên; cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách đoàn, đội có trực tiếp tham gia giảng dạy và đảm bảo số tiết giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 200.000 đồng/người/tháng.

- Bác sĩ, cán bộ quản lý có trực tiếp làm công tác điều trị: 250.000 đồng/người/tháng.

- Y sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh, Y tá, Dược tá, Hộ lý: 200.000đồng/người/tháng.

- Nhân viên Văn phòng đang làm việc tại Trung tâm Y tế quân – dân y: 100.000đ/người/tháng.

- Cán bộ, viên chức thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo, gồm: Kiểm lâm đang công tác tại các đảo xa đảo Côn Lôn và cán bộ, viên chức đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra canh gác tại khu vực Đầm Tre: 300.000 đồng/người/tháng;

- Nhân viên kỹ thuật làm công tác bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị tại Trạm tiếp sóng khu vực núi Thánh Giá thuộc Đài Truyền thanh – Truyền hình: 200.000 đồng/người/tháng.

- Nhân viên kỹ thuật làm công tác bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị tại Trạm tiếp sóng khu vực núi Cỏ Ống thuộc Đài Truyền thanh – Truyền hình: 150.000 đồng/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí để trợ cấp khuyến khích cho các đối tượng trên do ngân sách tỉnh chi trả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các Quyết định nêu tại Điều 1 của quyết định này hết hiệu lực kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Lao động TBXH;
- Bộ Nội vụ;
- TTr.Tỉnh ủy; TTr.HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT. PCT và các ủy viên UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Tư pháp (để theo dõi);
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo BR-VT;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2009
Ngày hiệu lực31/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành21/08/2009
        Ngày hiệu lực31/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn

            • 21/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực