Quyết định 64/2015/QĐ-TTg

Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 42/2012/QĐ-TTg về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi hỗ trợ tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2012/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CƯ TRÚ TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đi, bsung một sđiều của Quyết định s 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tưng Chính phủ về việc htrợ tchức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu scư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 về áp dụng định mức lao động, như sau:

“a) Đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho lao động là người dân tộc thiểu số. Thời gian áp dụng là 05 năm đối với một người lao động vào làm việc tại đơn vị.

b) Đơn vị sử dụng lao động được hạch toán 20% định mức lao động chung của đơn vị vào chi phí sản xuất kinh doanh.”

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động là người dân tộc thiểu số.”

3. Thay cụm từ “Tập đoàn hoặc Tổng công ty 91” tại Khoản 2 Điều 4 và cụm từ “Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91” tại Điều 7 thành cụm từ “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2016.

2. Đối với các đơn vị sử dụng lao động đã lập dự toán đề nghị hỗ trợ gửi các cấp có thẩm quyền trước khi Quyết định này có hiệu lực mà chưa được phê duyệt hỗ trợ thì tiếp tục được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg; hồ sơ dự toán đề nghị htrợ được lập sau khi Quyết định này có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Ban Chđạo: Tây Nguyên, Tây Bắc;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách Xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Các công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2015/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2015
Ngày hiệu lực10/02/2016
Ngày công báo01/01/2016
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2015/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi hỗ trợ tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi hỗ trợ tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu64/2015/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành17/12/2015
       Ngày hiệu lực10/02/2016
       Ngày công báo01/01/2016
       Số công báoTừ số 1 đến số 2
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi hỗ trợ tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2015/QĐ-TTg sửa đổi hỗ trợ tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

           • 17/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực