Quyết định 64/QĐ-TTg

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt dự án Trang bị phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý giai đoạn 2002-2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 64/QĐ-TTg phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác LLCS phòng chống TP ma túy 2002-2004


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2002 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN NGHIỆP VỤ CHUYÊN DỤNG,TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHIẾN ĐẤU, CÔNG TÁC CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ GIAI ĐOẠN 2002-2004"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số 950/BCA (E11) ngày 04 tháng 7 năm 2001 và văn bản số 1760/2001/BCA(C17) ngày 08 tháng 11 năm 2001 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7692/BKH-QPAN ngày 13 tháng 11 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự án "trang bị phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý giai đoạn 2002-2004" với những nội dung cơ bản sau đây:

1- Tên dự án: Trang bị phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý giai đoạn 2002-2004.

2- Mục tiêu của dự án: Đầu tư mới và nâng cấp các loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phương tiện thông tin, phương tiện giao thông tác chiến đang có yêu cầu cấp bách ở mức tối thiểu theo biểu trang bị cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý.

3- Chủ đầu tư dự án: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an.

4- Phạm vi thực hiện dự án: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an; các phòng, đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an các tỉnh, thành phố và các Đội, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an các quận, huyện, thị xã. Trước hết tập trung cho các đơn vị, địa bàn trọng điểm.

5- Phương châm đầu tư: Bảo đảm kết hợp sử dụng tối đa các trang thiết bị hiện có với đầu tư mới có trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả cao, tiết kiệm.

6- Mức độ đầu tư:

a) Về phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ: mua hàng sản xuất ở trong nước, trường hợp trong nước không sản xuất được thì mới mua của nước ngoài.

b) Về hệ thống viễn thông tin học: Trên cơ sở mạng viễn thông hiện có của ngành Công an, trang bị để có khả năng kết nối với mạng chung (kể cả với quốc tế khi cần). Ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý.

c) Về phương tiện giao thông tác chiến: trang bị các loại phương tiện thiết thực phục vụ yêu cầu công tác trinh sát, phù hợp với địa bàn hoạt động, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

7- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

a) Tổng mức đầu tư: 108,687 tỷ đồng (một trăm linh tám tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu đồng), trong đó:

- Phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ : 25.320 triệu đồng

- Phương tiện viễn thông tin học : 29.951 triệu đồng

- Công cụ hỗ trợ: : 6.550 triệu đồng

- Phương tiện giao thông tác chiến : 40.795 triệu đồng

- Chi khác : 3.038 triệu đồng

- Dự phòng 3% : 3.033 triệu đồng

b) Nguồn vốn: do Nhà nước cấp hàng năm cho Chương trình hành động phòng, chống ma tuý của Chính phủ và từ các nguồn khác (nếu có).

8- Thời gian thực hiện dự án: trong 3 năm từ 2002 đến hết năm 2004.

9- Quản lý và thực hiện dự án:

a) Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

b) Hình thức thực hiện đầu tư: Theo Quy chế quản lý, đầu tư và xây dựng và Quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 2: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trong quá trình triển khai và thực hiện dự án.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Bộ trưởng các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2002
Ngày hiệu lực17/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 64/QĐ-TTg phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác LLCS phòng chống TP ma túy 2002-2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/QĐ-TTg phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác LLCS phòng chống TP ma túy 2002-2004
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành17/01/2002
        Ngày hiệu lực17/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 64/QĐ-TTg phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác LLCS phòng chống TP ma túy 2002-2004

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/QĐ-TTg phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, tăng cường năng lực chiến đấu, công tác LLCS phòng chống TP ma túy 2002-2004

            • 17/01/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực