Quyết định 6411/QĐ-UBND

Quyết định 6411/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6411/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6411/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8127/SKHĐT-VP ngày 27 tháng 9 năm 2012, của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 1385/TTTP-VP ngày 29 tháng 11 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 843/TTr-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và các chuyên viên, cán bộ thanh tra.

Biên chế của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được bố trí theo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, trong tổng biên chế Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố; Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. Phó Chánh Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chánh Thanh tra Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Thanh tra thành phố, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo15/01/2013
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6411/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6411/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư HCM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6411/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực17/12/2012
       Ngày công báo15/01/2013
       Số công báoSố 8
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6411/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư HCM

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6411/QĐ-UBND năm 2012 kiện toàn Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư HCM

           • 17/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực