Quyết định 642/QĐ-TTg

Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2014 về xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre Trà Vinh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 642/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: BẾN TRE, TRÀ VINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1180/BNN-TY ngày 10 tháng 4 năm 2014, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2390/BKHĐT-KTDV ngày 22 tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính tại văn bản số 5360/BTC-TCDT ngày 24 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 80 tấn hóa chất sát trùng Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh phòng, chống dịch bệnh thủy sản, cụ thể:

- Tỉnh Bến Tre: 40 tấn hóa chất

- Tỉnh Trà Vinh; 40 tấn hóa chất.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 642/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu642/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 642/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu642/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre Trà Vinh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 642/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Bến Tre Trà Vinh

             • 05/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực