Quyết định 644/1998/QĐ-UB

Quyết định 644/1998/QĐ-UB về định mức tạm thời về sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ trên xe ô tô con do tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 644/1998/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu xe ô tô Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 41/2008/QĐ-UBND định mức sử dụng nhiên liệu dầu mỡ phụ Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 19/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 644/1998/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu xe ô tô Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/1998/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TẠM THỜI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ PHỤ TRÊN Ô TÔ CON

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 05/7/1994;

- Căn cứ Pháp Lệnh “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ngày 26 tháng 02 năm 1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

Xét đề nghị của Liên sở Giao thông vậnt ai - Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 317/TT-lS ngày 25 tháng 6 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này: Định mức tạm thời về sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ trên xe ô tô con.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 và được áp dụng thống nhất cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ
- Như điều 3
- Lưu VT

TM.UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 644/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu644/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/1998
Ngày hiệu lực01/07/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 644/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 644/1998/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu xe ô tô Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 644/1998/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu xe ô tô Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu644/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành27/06/1998
        Ngày hiệu lực01/07/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2008
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 644/1998/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu xe ô tô Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 644/1998/QĐ-UB định mức sử dụng nhiên liệu xe ô tô Kon Tum