Quyết định 645/QĐ-TTg

Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản Ghi nhớ về hợp tác y tế giữa các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản Ghi nhớ hợp tác y tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 645/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VỀ HỢP TÁC Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 163/TTr-BYT ngày 26 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế đã ký ngày 06 tháng 7 năm 2012 tại Phu-ket, Thái Lan.

Điều 2. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai các nội dung hợp tác đã ký giữa các bên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 645/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu645/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2013
Ngày hiệu lực25/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 645/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản Ghi nhớ hợp tác y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản Ghi nhớ hợp tác y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu645/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành25/04/2013
        Ngày hiệu lực25/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản Ghi nhớ hợp tác y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản Ghi nhớ hợp tác y tế

            • 25/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực