Quyết định 6460/QĐ-BCT

Quyết định 6460/QĐ-BCT năm 2010 điều chỉnh “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6460/QĐ-BCT Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 6460/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 0794/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ công văn số 1152/SCT-TM ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Sở Công thương Bình Phước đề nghị bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I;
Xét công văn số 1246/SCT-TM ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Sở Công thương Bình Phước về việc giải trình bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm 01 cửa hàng xăng dầu loại 3 tại km 954 Quốc lộ 14, ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 0794/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Sở Công thương Bình Phước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHĐT, TC, GTVT;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6460/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6460/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực09/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6460/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6460/QĐ-BCT Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 6460/QĐ-BCT Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu6460/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Danh Vĩnh
     Ngày ban hành09/12/2010
     Ngày hiệu lực09/12/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 6460/QĐ-BCT Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6460/QĐ-BCT Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu

         • 09/12/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực