Quyết định 6469/QĐ-BCT

Quyết định 6469/QĐ-BCT năm 2010 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6469/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6469/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG VÀNG, ĐỒNG, NIKEN, MOLIPĐEN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5714/VPCP-CN ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò vàng và khoáng sản đi kèm tại huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công văn số 3918/UBND-NN ngày 25 tháng 11 năm 2010 về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác vàng đối với khu vực Xà Lời – Động Chặt, xã Vĩnh Ô và Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực chứa khoáng sản vàng tại Xà Lời – Động Chặt, xã Vĩnh Ô và Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị vào Phụ lục 3 (Danh mục dự án đầu tư thăm dò quặng vàng giai đoạn 2008 – 2015) Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Diện tích và tọa độ góc khu vực thăm dò mỏ vàng nêu trên thể hiện tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh Quảng Trị;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC QUẶNG VÀNG XÀ LỜI – ĐỘNG CHẶT, XÃ VĨNH Ô VÀ VĨNH HÀ, HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 6469/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Điểm mỏ, diện tích

Điểm góc

Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 105 múi chiếu 60

X (m)

Y (m)

Mỏ vàng Xà Lời – Động Chặt, xã Vĩnh Ô và Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị, với diện tích = 23 km2

1

1873.035

691.380

2

1873.035

693.380

3

1874.685

695.380

4

1874.685

697.380

5

1872.135

697.380

6

1869.935

691.380

7

1869.935

687.380

8

1871.435

687.380

9

1871.435

691.380

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6469/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6469/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực09/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6469/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6469/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 6469/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu6469/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành09/12/2010
     Ngày hiệu lực09/12/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 6469/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6469/QĐ-BCT bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác

         • 09/12/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực