Quyết định 65/2002/QĐ-UB

Quyết định 65/2002/QĐ-UB về nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2002/QĐ-UB nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI DUNG HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Thành Ủy theo thông báo số 298-TB/TU ngày 29 tháng 01 năm 2002 về điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm ;
Căn cứ thông báo số 77/TB-VP ngày 22 tháng 02 năm 2002 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm ;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố tại tờ trình số 1090/TT-KTST ngày 05 tháng 4 năm 2002 và của Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại tờ trình số 04/HC-BQL ngày 22 tháng 4 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm (theo nội dung đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ nội dung quyết định được ban hành, Trưởng Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm phối hợp cùng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 theo phương án mời gọi các tổ chức tư vấn và chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

Nội dung nghiên cứu bao gồm hoàn thiện ý tưởng tổng thể quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đồng thời triển khai nghiên cứu một số nội dung chi tiết của các khu chức năng cần khai thác sớm trong giai đoạn đầu 2002-2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Viện Trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Giám đốc Sở địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, các PCT
- VP Thành Ủy
- Các Tổ chức tư vấn, chuyên gia
 tham gia nghiên cứu
- VPHĐ-UB : PVP/CNN, ĐT, VX
- Các Tổ
- Lưu (ĐT-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2002
Ngày hiệu lực11/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 65/2002/QĐ-UB nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2002/QĐ-UB nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành11/06/2002
        Ngày hiệu lực11/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 65/2002/QĐ-UB nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2002/QĐ-UB nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

            • 11/06/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực