Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite đã được thay thế bởi Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------

Số: 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬ DỤNG TẠM THỜI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ LÀM CĂN CỨ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC CHAI CHỨA KHÍ BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11119-2002: Gas cylinders of Composite construction – Specification and test methods (Chai chứa khí bằng vật liệu composite – Đặc tính kỹ thuật và phương pháp kiểm tra), gồm ba phần: ISO 11119-1:2002 Part1: Hoop Wrappped composite gas cylinders (Đai chai chứa khí bằng vật liệu Composite), ISO 11119-2:2002 Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metal liners (Sợi bọc gia cố chai chứa khí bằng vật liệu composite với các lớp kim loại không chịu tải) và ISO 11119-3:2002 Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders with load-sharing metallic or non-metallic liners (sợi bọc gia cố chai chứa khí bằng vật liệu Composite với các lớp kim loại hoặc lớp phi kim loại không chịu tải) làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite.

Điều 2. Trong quá trình sử dụng tiêu chuẩn quốc tế nêu tại Điều 1, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ quy định về bản quyền tiêu chuẩn quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo;

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng và các Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Văn phòng TƯ Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tổ chức kỹ thuật được chỉ định KTCL;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH: BT, các TT, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2008/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2008
Ngày hiệu lực08/02/2009
Ngày công báo24/01/2009
Số công báoTừ số 75 đến số 76
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
Cập nhật2 tháng trước
(10/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2008/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2008/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýBùi Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành29/12/2008
        Ngày hiệu lực08/02/2009
        Ngày công báo24/01/2009
        Số công báoTừ số 75 đến số 76
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
        Cập nhật2 tháng trước
        (10/07/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2008/QĐ-BLĐTBXH sử dụng tạm thời Tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite