Quyết định 65/2008/QĐ-UBND

Quyết định 65/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 65/2008/QĐ-UBND bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 54/2011/QĐ-UBND đơn giá thu lệ phí trước bạ nhà và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2008/QĐ-UBND bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 65/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI NHÀ LÀM CĂN CỨ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ; Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Cục Thuế Thái Nguyên tại Tờ trình số 1409/TTr-CT ngày 09 tháng 12 năm 2008 (sau khi đã thống nhất với các ngành Tài chính, Xây dựng tại Biên bản làm việc ngày 05/12/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá m2 sàn xây dựng nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng để làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

(Có bảng giá chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Đối tượng áp dụng bảng giá này là các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua, bán, chuyển nhượng tài sản là nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng mà không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị thực tế chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường; và một số trường hợp khác theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; các tổ chức, cá nhân có mua, bán, chuyển nhuợng tài sản là nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

BẢNG GIÁ

TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Loại nhà

Đơn vị tính

Đơn giá (1.000 đồng/m2 sàn)

Ghi chú

I

Nhà ở, nhà làm việc

 

 

 

1

Nhà 1 tầng: tường gạch; mái lợp ngói hoặc tấm lợp Phibrô xi măng

m2 sàn

1.000

 

2

Nhà 1 tầng; tầng xây gạch; mái lợp tấm kim loại

m2 sàn

1.200

 

3

Nhà xây tường gạch chịu lực, mái bằng

m2 sàn

2.000

 

4

Nhà xây kết cấu khung bê tông chịu lực, mái bằng

m2 sàn

2.200

 

II

Nhà xưởng

 

 

 

1

Khung sắt, kèo sắt, mái lợp Phibrô xi măng; không có dầm cầu trục

m2 sàn

1.000

 

2

Khung sắt, kèo sắt, mái tôn; không có dầm cầu trục

m2 sàn

1.100

 

3

Khung sắt, kèo sắt, mái lợp Phibrô xi măng; có dầm cầu trục

m2 sàn

1.500

 

4

Khung sắt, kèo sắt, mái tôn; có dầm cầu trục

m2 sàn

1.600

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 65/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2008/QĐ-UBND bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 65/2008/QĐ-UBND bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 65/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Phạm Xuân Đương
Ngày ban hành 11/12/2008
Ngày hiệu lực 01/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 65/2008/QĐ-UBND bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2008/QĐ-UBND bảng giá các loại nhà làm căn cứ thu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên