Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND điều chỉnh cơ quan chủ trì kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2011/QĐ-UBND điều chỉnh cơ quan chủ trì kế hoạch thực hiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/2011/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015: số 10-CTr/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; số 11-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; số 12-CtrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 về Chương trình giảm ùn tắc giao thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 9931/STC-NS ngày 16 tháng 9 năm 2011 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 8536/SGTVT-KH ngày 04 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung về cơ quan chủ trì thực hiện trong các Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

1. Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

a) Tại điểm 4.2 trang 19 Phụ lục: giao các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện đề án Từng bước mở rộng, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

b) Tại điểm 4.8 trang 20 Phụ lục: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu, đề xuất và các Sở ngành liên quan phối hợp thực hiện đề án Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện sâu rộng hơn chủ trương xã hội hóa trên những lĩnh vực thành phố có thể thực hiện (y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao, cơ sở hạ tầng đô thị….

c) Tại điểm 5.5 a, trang 23 Phụ lục: giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ thành phố đến Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

2. Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

- Tại điểm 2 trang 20, Phụ lục 2: giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì triển khai đề án Phát triển các tổ chức bảo hiểm.

- Tại điểm 5 trang 20, Phụ lục 2: giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố chủ trì triển khai đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống kho, bãi hiện đại, đáp ứng nhu cầu trung tâm vận tải đường bộ, đường không, đường sắt, đường sông, đường biển.

3. Đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố):

a) Tại điểm 17, trang 6, Phụ lục 2: giao Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì triển khai đề án Xây dựng cơ chế tài chính (nghiên cứu rút ngắn thủ tục) đối với việc thực hiện trước công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và quản lý đất sau khi được thu hồi.

b) Tại điểm 3, trang 15, Phụ lục 2: giao Sở Giao thông vận tải chủ trì xây dựng đề án và Sở Tài chính thẩm định đề án Xây dựng các chính sách về phí đậu xe (các chính sách thu hút và xã hội hóa đầu tư hệ thống thu phí tự động tại các chỗ đậu xe).

c) Tại điểm 8, trang 15, Phụ lục 2: giao Sở Giao thông vận tải chủ trì xây dựng đề án và Sở Tài chính thẩm định đề án Xây dựng và thực hiện thí điểm việc điều chỉnh tăng mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cá nhân.

Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung điều chỉnh nêu trên để bổ sung vào chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể của ngành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Các nội dung khác được nêu trong các Quyết định: số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015; số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015; số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và doanh nghiệp thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2011
Ngày hiệu lực30/10/2011
Ngày công báo01/11/2011
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2011/QĐ-UBND điều chỉnh cơ quan chủ trì kế hoạch thực hiện


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 65/2011/QĐ-UBND điều chỉnh cơ quan chủ trì kế hoạch thực hiện
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu65/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Hoàng Quân
     Ngày ban hành20/10/2011
     Ngày hiệu lực30/10/2011
     Ngày công báo01/11/2011
     Số công báoSố 64
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật9 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 65/2011/QĐ-UBND điều chỉnh cơ quan chủ trì kế hoạch thực hiện

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2011/QĐ-UBND điều chỉnh cơ quan chủ trì kế hoạch thực hiện

         • 20/10/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2011

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/10/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực