Quyết định 65/2011/QĐ-UBND

Quyết định 65/2011/QĐ-UBND bổ sung điều 1 Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2011/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2011/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tờ trình Liên tịch số 772/TTrLT-SNV-BCHQS ngày 30 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điều 1 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Lực lượng dân quân tại chỗ ở thôn, ấp, khu phố hưởng trợ cấp trực đêm với hệ số là 0,04 so với lương tối thiểu chung.

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội hường dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; TTr. TU; TTr.HĐND tỉnh;
- Ban TTr UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, Các Sở, Ban, ngành;
- Báo BRVT, Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VPUB, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2011
Ngày hiệu lực29/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2011/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2011/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Minh Sanh
       Ngày ban hành19/10/2011
       Ngày hiệu lực29/10/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/2011/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2011/QĐ-UBND trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân

           • 19/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực