Quyết định 650/QĐ-TTg

Quyết định 650/QĐ-TTg năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 650/QĐ-TTg 2019 xử lý tồn tại dự án doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công thương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN, DOANH NGHIỆP CHẬM TIẾN ĐỘ, KÉM HIỆU QUẢ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ để kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với nội dung như sau:

1. Thay đổi Phó Trưởng Ban Thường trực: đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

2. Bổ sung Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương;

3. Bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo: đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Thay đổi Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

5. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn (nếu cần thiết), báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu650/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo08/06/2019
Số công báoTừ số 471 đến số 472
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 650/QĐ-TTg 2019 xử lý tồn tại dự án doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công thương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 650/QĐ-TTg 2019 xử lý tồn tại dự án doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công thương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu650/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành30/05/2019
       Ngày hiệu lực30/05/2019
       Ngày công báo08/06/2019
       Số công báoTừ số 471 đến số 472
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 650/QĐ-TTg 2019 xử lý tồn tại dự án doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công thương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 650/QĐ-TTg 2019 xử lý tồn tại dự án doanh nghiệp chậm tiến độ ngành Công thương

           • 30/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực