Quyết định 650/QĐ-UB

Quyết định 650/QĐ-UB năm 1997 quy định chỉ giới xây dựng đối với nhà ở hộ gia đình do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 650/QĐ-UB 1997 chỉ giới xây dựng nhà ở hộ gia đình Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1342/QĐ-UBND danh mục văn bản xây dựng giao thông hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 650/QĐ-UB 1997 chỉ giới xây dựng nhà ở hộ gia đình Quảng Bình


 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 10 tháng 6 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 682/BXD – CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam”;

- Xét Tờ trình của Sở Xây dựng số 92/XD – QHĐT ngày 31 tháng 5 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định chỉ giới xây dựng các khu nhà ở như sau:

1. Đối với nhà ở hộ gia đình xây dựng tại các khu: Tây Bắc cầu Dài (khu A2, A3) chân cầu Vượt, cầu Rào – chợ Ga vẫn áp dụng quy định chỉ giới xây dựng như cũ để đảm bảo sự thống nhất mặt phố cho từng khu vực.

2. Đối với khu mương Phóng Thủy (mới xây dựng 2 nhà) và các khu ở mới sẽ áp dụng quy chuẩn xây dựng Việt Nam (quy định cho các công trình có chỉ giới xây dựng được trùng với đường đó).

3. Công trình nhà ở hộ gia đình khi xây dựng phải tuân thủ giấy phép xây dựng và điều lệ quản lý xây dựng quy hoạch xây dựng khu nhà ở được duyệt.

Điều 2: Sở Xây dựng căn cứ Quyết định này để cấp giấy phép nhà ở hộ gia đình.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Hới, Chủ tịch UBND các phường, các tổ chức xã hội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VPUB.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phạm Phước

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu650/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/1997
Ngày hiệu lực10/06/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 650/QĐ-UB 1997 chỉ giới xây dựng nhà ở hộ gia đình Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 650/QĐ-UB 1997 chỉ giới xây dựng nhà ở hộ gia đình Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu650/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhạm Phước
        Ngày ban hành10/06/1997
        Ngày hiệu lực10/06/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 650/QĐ-UB 1997 chỉ giới xây dựng nhà ở hộ gia đình Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 650/QĐ-UB 1997 chỉ giới xây dựng nhà ở hộ gia đình Quảng Bình