Quyết định 650/QĐ-UBND

Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Quyết định 1861/QĐ-UBND về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 1861/QĐ-UBND phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1861/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND Tỉnh (tại Văn bản số 87/HĐND ngày 24/4/2014) về việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (tại Văn bản số 578/TTr-STC ngày 27/3/2014), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Văn bản số 218/SNN-NN ngày 13/3/2014) về việc bổ sung đối tượng chim cút, chim bồ câu và mức hỗ trợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia cầm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND Tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi (bao gồm hộ gia đình, cá nhân, trang trại, Hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm của Trung ương, địa phương và các đơn vị quân đội) có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm của người sản xuất bán trên thị trường. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn.

b) Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai.

c) Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

d) Hỗ trợ 7.000 đồng/con chim cút.

đ) Hỗ trợ 10.000 đồng/con chim bồ câu.

Lý do sửa đổi, bổ sung:

- Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm đạt kết quả tốt và hỗ trợ để khôi phục chăn nuôi chim cút, chim bồ câu sau khi hết dịch cúm gia cầm;

- Hiện tại các địa phương trong Tỉnh, nhiều hộ dân mở rộng nuôi chim cút, chim bồ câu với số lượng lớn, có nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm trên chim cút và chim bồ câu rất cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều, khoản khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND Tỉnh về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu650/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 1861/QĐ-UBND phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 1861/QĐ-UBND phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu650/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành29/04/2014
       Ngày hiệu lực29/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 1861/QĐ-UBND phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 650/QĐ-UBND 2014 sửa đổi 1861/QĐ-UBND phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Phú Yên

           • 29/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực