Quyết định 6509/QĐ-UBND

Quyết định 6509/QĐ-UBND năm 2012 thu hồi, hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6509/QĐ-UBND năm 2012 thu hồi hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6509/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH 3792/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố tại Công văn số 139/TCD-HCTH ngày 30 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Sở Tư pháp nghiên cứu mức chi hợp lý phù hợp theo quy định của Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-BTP và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố; tham mưu và dự thảo văn bản để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi chờ lập thủ tục, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định, giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quyết định mức chi thực tế nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6509/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6509/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2012
Ngày hiệu lực22/12/2012
Ngày công báo15/01/2013
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6509/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6509/QĐ-UBND năm 2012 thu hồi hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6509/QĐ-UBND năm 2012 thu hồi hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6509/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành22/12/2012
       Ngày hiệu lực22/12/2012
       Ngày công báo15/01/2013
       Số công báoSố 8
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6509/QĐ-UBND năm 2012 thu hồi hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6509/QĐ-UBND năm 2012 thu hồi hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND

           • 22/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực