Quyết định 651/QĐ-TTg

Quyết định 651/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 651/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 651/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-BCĐTW ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020, gồm đại diện Lãnh đạo các Cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện Lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- UB TW Mặt trận TQ VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ CTMT QG XD NTM; VPĐP TW
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 651/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu651/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 651/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 651/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 651/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu651/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 651/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 651/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng nông thôn mới

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực