Quyết định 654/QĐ-UBND

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2018 về bổ sung tiêu chí ưu tiên xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 654/QĐ-UBND 2018 bổ sung tiêu chí xét chọn nhà đầu tư dự án điện gió Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 1270/QĐ-UBND 2018 Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư điện gió Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 654/QĐ-UBND 2018 bổ sung tiêu chí xét chọn nhà đầu tư dự án điện gió Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG TIÊU CHÍ ƯU TIÊN XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 1 của Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

“3. Đối với các dự án đầu tư điện gió, có thêm các tiêu chí ưu tiên sau:

a) Dự án có diện tích sử dụng đất ít nhất trên một đơn vị công suất phát điện (MW).

b) Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

c) Nhà đầu tư có phương án sử dụng phần đất giữa các tuabia gió để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

d) Nhà đầu tư đã tiếp cận, khảo sát vị trí theo Quy hoạch của Tỉnh và có thời gian nghiên cứu lập hồ sơ dự án”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, các thành viên Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Tổ giúp việc Hội đồng và các tổ chức, cá nhân có liên, quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Báo ST, Đài PTTH;

- CVP, PCVP.PTT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PTH, PKT;
- Lưu: HC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 654/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu654/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 654/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 654/QĐ-UBND 2018 bổ sung tiêu chí xét chọn nhà đầu tư dự án điện gió Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 654/QĐ-UBND 2018 bổ sung tiêu chí xét chọn nhà đầu tư dự án điện gió Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu654/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Văn Chuyện
       Ngày ban hành19/03/2018
       Ngày hiệu lực19/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 654/QĐ-UBND 2018 bổ sung tiêu chí xét chọn nhà đầu tư dự án điện gió Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 654/QĐ-UBND 2018 bổ sung tiêu chí xét chọn nhà đầu tư dự án điện gió Sóc Trăng