Quyết định 656/QĐ-UBND

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 656/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ người công cách mạng nhà theo 22/2013/QĐ-TTg Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 123/SXD-QLN ngày 21/02/2014 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 610/TTr-STC-NS ngày 10/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí phần ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh để các địa phương thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí: 5.810.000.000 (năm tỷ, tám trăm mười triệu đồng chẵn), phân bổ cho các địa phương như sau:

- Thành phố Quy Nhơn: 122.000.000 đồng

- Huyện Tuy Phước: 74.000.000 đồng

- Thị xã An Nhơn: 208.000.000 đồng

- Huyện Tây Sơn: 534.000.000 đồng

- Huyện Phù Cát: 412.000.000 đồng

- Huyện Phù Mỹ: 754.000.000 đồng

- Huyện Hoài Ân: 204.000.000 đồng

- Huyện Hoài Nhơn: 1.760.000.000 đồng

- Huyện Vân Canh: 400.000.000 đồng

- Huyện Vĩnh Thạnh: 512.000.000 đồng

- Huyện An Lão: 830.000.000 đồng

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2014 đã bố trí tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí tại Điều 1 và thực hiện thanh quyết toán đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 656/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu656/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 656/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 656/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ người công cách mạng nhà theo 22/2013/QĐ-TTg Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 656/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ người công cách mạng nhà theo 22/2013/QĐ-TTg Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu656/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 656/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ người công cách mạng nhà theo 22/2013/QĐ-TTg Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 656/QĐ-UBND 2014 hỗ trợ người công cách mạng nhà theo 22/2013/QĐ-TTg Bình Định

         • 17/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực