Quyết định 6563/QĐ-UBND

Quyết định 6563/QĐ-UBND năm 2014 về mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư 159/2013/TT-BTC do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 6563/QĐ-UBND 2014 mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND mức giá sử dụng cầu đường bộ tại Trạm thu BOT Phú Mỹ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 6563/QĐ-UBND 2014 mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6563/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TẠI TRẠM THU PHÍ QUA CẦU PHÚ MỸ THEO THÔNG TƯ SỐ 159/2013/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư đường bộ;

Thực hiện Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VIII, kỳ họp lần thứ 17 (kỳ họp bất thường),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/vé/lượt

Số thtự

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mức thu

Vé lưt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

15.000

450.000

1.200.000

2

Xe từ 12 đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn

20.000

600.000

1.600.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

25.000

750.000

2.000.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng Container 20 feet

40.000

1.200.000

3.200.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng Container 40 feet

80.000

2.400.000

6.500.000

Điều 2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các sở-ban-ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Cơ quan báo, đài;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-HS) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6563/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6563/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực09/01/2015
Ngày công báo01/02/2015
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6563/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6563/QĐ-UBND 2014 mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6563/QĐ-UBND 2014 mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6563/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành31/12/2014
        Ngày hiệu lực09/01/2015
        Ngày công báo01/02/2015
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6563/QĐ-UBND 2014 mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6563/QĐ-UBND 2014 mức thu phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Phú Mỹ Hồ Chí Minh