Quyết định 659/QĐ-BTS

Quyết định 659/QĐ-BTS năm 2006 về việc gia hạn thực hiện đến ngày 30/09/2006 của Quyết định 344/2001/QĐ-BTS nvề quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 659/QĐ-BTS gia hạn 344/2001/QĐ-BTS đến 30/09/2006 quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005


BỘ THUỶ SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 659/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 30/09/2006 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 02/05/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THỦY SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001-2005

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn thực hiện đến 30/09/2006 của Quyếf định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các Công Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc các Sở thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản, Tổng Giám đốc các Tổng công ty thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 659/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu659/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2006
Ngày hiệu lực24/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 659/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 659/QĐ-BTS gia hạn 344/2001/QĐ-BTS đến 30/09/2006 quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 659/QĐ-BTS gia hạn 344/2001/QĐ-BTS đến 30/09/2006 quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu659/QĐ-BTS
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
       Ngày ban hành24/08/2006
       Ngày hiệu lực24/08/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 659/QĐ-BTS gia hạn 344/2001/QĐ-BTS đến 30/09/2006 quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 659/QĐ-BTS gia hạn 344/2001/QĐ-BTS đến 30/09/2006 quản lý xuất nhập khẩu hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

           • 24/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực