Quyết định 66/1999/QĐ-BCN

Quyết định 66/1999/QĐ-BCN về bộ “đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực” do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 66/1999/QĐ-BCN bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
- Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;
- Trên cơ sở “Định mức dự toán chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp điện lực” được ban hành tại Quyết định số 1852/QĐ-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 1999 của Bộ Công nghiệp;
- Sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng (văn bản số 2606/BXD-VKT ngày 22 tháng 9 năm 1999 của Bộ Xây dựng thỏa thuận ban hành bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực”);
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản (XDCB) chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực”.

Điều 2. Bộ Đơn giá này dùng để lập, thẩm tra xét duyệt dự toán, gía xét thầu lắp đặt trạm biến áp và thanh quyết toán cho các công trình được phép chỉ định thầu.

Điều 3. Bộ “Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực” được áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 và thay thế cho bộ “Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực” ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-KHĐT ngày 30 tháng 12 năm 1996 của Bộ Công nghiệp.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tổ chức theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để Bộ Công nghiệp nghiên cứu giải quyết.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng Công ty, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Viện KTXD;
- Tổng Cty Điện lực VN;
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Thái Phụng Nê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/1999/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/1999/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/1999
Ngày hiệu lực11/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/1999/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 66/1999/QĐ-BCN bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/1999/QĐ-BCN bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/1999/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýThái Phụng Nê
        Ngày ban hành11/10/1999
        Ngày hiệu lực11/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 66/1999/QĐ-BCN bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/1999/QĐ-BCN bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt

            • 11/10/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực