Quyết định 66/2002/QĐ-TTg

Quyết định 66/2002/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 66/2002/QĐ-TTg chế độ trợ cấp cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã đã được thay thế bởi Quyết định 132/2006/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2002/QĐ-TTg chế độ trợ cấp cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 66/2002/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KIỂM LÂM CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ Nghị định số 39/CP ngày 18 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm lâm;
Căn cứ Chỉ thị số 286/TTg ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp bảo vệ và phát triển rừng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bản xã, cụ thể:

1. Mức 100.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với các xã có mức phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,3 so với mức lương tối thiểu.

2. Mức 120.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với các xã có mức phụ cấp khu vực từ 0,4 đến 0,5 so với mức lương tối thiểu.

3. Mức 140.000 đồng/người/tháng, áp dụng đối với xã có mức phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên so với mức lương tối thiểu.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí và sử dụng trong phạm vi ngân sách của địa phương được giao hàng năm.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2002.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2002
Ngày hiệu lực01/06/2002
Ngày công báo25/06/2002
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 66/2002/QĐ-TTg chế độ trợ cấp cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2002/QĐ-TTg chế độ trợ cấp cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành27/05/2002
        Ngày hiệu lực01/06/2002
        Ngày công báo25/06/2002
        Số công báoSố 29
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 66/2002/QĐ-TTg chế độ trợ cấp cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2002/QĐ-TTg chế độ trợ cấp cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã