Quyết định 66/2007/QĐ-UBND

Quyết định 66/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4 Quyết định 117/2005/QĐ-UBND quy định chế độ tuyển dụng, chế độ trách nhiệm và chế độ phụ cấp đối với nhân viên Thú y cấp xã do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4 Quyết định 117/2005/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 117/2005/QĐ-UBND NGÀY 03/10/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2007;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Công văn số 1569/TTg-NN ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nhân viên Thú y cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ tuyển dụng, chế độ trách nhiệm và chế độ phụ cấp đối với nhân viên Thú y cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 965/SNN-VP ngày 29/11/2007; Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2038/TC-NS ngày 11/12/2007 về việc điều chỉnh phụ cấp cho nhân viên Thú y cấp xã và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ việc quy định chế độ phụ cấp cho nhân viên Thú y cấp xã tại Điều 4 Quyết định số 117/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ tuyển dụng, chế độ trách nhiệm, chế độ phụ cấp đối với nhân viên Thú y cấp xã.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UNND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4 Quyết định 117/2005/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4 Quyết định 117/2005/QĐ-UBND Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 66/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4 Quyết định 117/2005/QĐ-UBND Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Điều 4 Quyết định 117/2005/QĐ-UBND Bình Phước

            • 18/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực