Quyết định 66/2008/QĐ-UBND

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bổ sung cơ cấu số lượng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND số lượng bằng khen thi đua cải cách hành chính Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Thi đua Khen thưởng phong trào cải cách hành chính Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 03/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2008/QĐ-UBND số lượng bằng khen thi đua cải cách hành chính Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CƠ CẤU SỐ LƯỢNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG “PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về Thi đua - Khen thưởng trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, tại văn bản số 4681/SNV-CCHC ngày 10/12/2008 về việc bổ sung số lượng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” đối với các xã, phường, thị trấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cơ cấu, số lượng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Khoản 2, Điều 6, Quy định về Thi đua, Khen thưởng trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau: Mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn 01 xã, phường, hoặc thị trấn có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 66/2008/QĐ-UBND số lượng bằng khen thi đua cải cách hành chính Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/2008/QĐ-UBND số lượng bằng khen thi đua cải cách hành chính Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýPhạm Xuân Đương
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 66/2008/QĐ-UBND số lượng bằng khen thi đua cải cách hành chính Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2008/QĐ-UBND số lượng bằng khen thi đua cải cách hành chính Thái Nguyên