Quyết định 66/QĐ-UB

Quyết định 66/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 66/QĐ-UB thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/QĐ-UB thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 66/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ QUẬN TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 31-01-1985 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc quy định tổ chức và hoạt động của Phòng (tổ) Vật giá Quận, Huyện;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Phòng Vật giá trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình. Phòng là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình, chịu sự quản lý ngành của Ủy ban Vật giá thành phố và có con dấu riêng để giao dịch công tác.

Điều 2.- Nhiệm vụ của Phòng Vật giá Quận Tân Bình thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 31-01-1985 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Vật giá Quận, Huyện.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Tân Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Sở Tài chánh,, Ngân hàng /TP
- Ban TCCQ/TP (3b)
- Công an TP (P.QLHC-TTXH)
- VPUB (A.2 Minh, A 3 Hòa,- TM – NC – TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu66/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/1985
Ngày hiệu lực02/04/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 66/QĐ-UB thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 66/QĐ-UB thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu66/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành02/04/1985
        Ngày hiệu lực02/04/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 66/QĐ-UB thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/QĐ-UB thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình