Quyết định 661/QĐ-NHPT

Quyết định 661/QĐ-NHPT năm 2007 về mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác do Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 661/QĐ-NHPT mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư


NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/QĐ-NHPT

Hà nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC PHÍ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, CHO VAY VỐN ĐẦU TƯ NHẬN ỦY THÁC

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐQL ngày 23/11/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác;
Xét đề nghị của Trưởng Ban hỗ trợ sau đầu tư & Quản lý vốn uỷ thác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác áp dụng cho các dự án do Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhận uỷ thác thanh toán, cho vay đầu tư.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQL (để báo cáo);
-TGĐ, các PTGĐ;
-Trưởng Ban Kiểm soát;
-Lưu VP, Ban HTUT(4).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Dũng

 

MỨC PHÍ

QUẢN LÝ, THANH TOÁN, CHO VAY VỐN ĐẦU TƯ NHẬN ỦY THÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 661 /QĐ-NHPT ngày 21 / 12 / 2007 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam).

Đối tượng áp dụng

Mức phí áp dụng

Kỳ tính phí

Giới hạn mức thu

1. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn cấp phát thanh toán của đơn vị uỷ thác

0,3%/ số vốn thanh toán từng lần

Hàng quý

Tối thiểu là 50.000 đồng/ lần thanh toán; tối đa không quá 5.000.000 đồng/ lần thanh toán

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn cho vay của đơn vị uỷ thác

0,2%/ tháng trên số dư nợ bình quân

Hàng quý

(không)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 661/QĐ-NHPT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu661/QĐ-NHPT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 661/QĐ-NHPT

Lược đồ Quyết định 661/QĐ-NHPT mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 661/QĐ-NHPT mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu661/QĐ-NHPT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng phát triển Việt Nam
        Người kýNguyễn Quang Dũng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 661/QĐ-NHPT mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 661/QĐ-NHPT mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực