Quyết định 661/QĐ-UB

Quyết định 661/QĐ-UB năm 1997 về thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 661/QĐ-UB 1997 thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 16 tháng 5 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Chỉ thị 50/CT-UB ngày 25/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai đợt công tác thực hiện Nghị định 87/CP và chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa-dịch vụ văn hóa, đầy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa thông tin và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập "Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới tỉnh Bình Phước", gồm các ông bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Văn Thỏa

Phó chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng ban.

2/ Ông Phạm Thế Sương

Giám đốc Sở Văn hóa thông tin

Phó ban thường trực.

3/ Ông Bùi Ngọc Phúc

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phó ban.

4/Ông Võ Văn Mãng

Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH

Ủy viên.

5/ Ông Nguyễn Đinh Chiến

Phó giám đốc Sở Y tế

Ủy viên.

6/ Ông Lê Xuân Ứng

Phó giám đốc Sở Tư Pháp

Ủy viên.

7/ Ông Nguyễn Ngọc Am

Phó giám đốc Sở Giáo dục -đào tạo

Ủy viên.

8/ Ông Phạm Viết Nghĩa

Chỉ huy phó Tỉnh đội

Ủy viên.

9/ Bà Dương Thị Tuyết

Chủ nhiệm Ủy ban DS-KHHGĐ

Ủy viên.

Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

10/ Ông Nguyễn Văn Nhuần

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN

Phó ban.

11/ Ông Nguyễn Văn Tư

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh

Ủy viên.

12/ Ông Lâm Văn Phúc

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Ủy viên.

13/ Ông Nguyễn Văn Lợi

Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy

Ủy viên.

14/ Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa

Phó bí thư Tỉnh đoàn TNCS-HCM

Ủy viên.

15/ Ông Nguyễn Văn Xuân

Hội trưởng Hội cựu chiến Bình tỉnh

Ủy viên.

16/ Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ủy viên.

Điều 2: Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sng mới tỉnh Bình Phước là một tổ chức chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP, Nghị định 36/CP của Chính phủ và chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng nếp sng văn minh, gia đình văn hóa mới, đồng thời vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Điều 3: Ban chỉ đạo tiến hành xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.

Điều 4: Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo (kể cả kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814) trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được cấp vào tài khoản của Sở Văn hóa thông tin và thực hiện việc thanh, quyết toán hàng năm với Sở Tài chính-vật giá theo quy định.

Trang thiết bị cấp cho hoạt động của Ban chỉ đạo được hạch toán vào tài sản của Sở Văn hóa thông tin và phải được quản lý sử dụng theo chế độ quản lý tài sản hiện hành.

Điều 5: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Huy Thống

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 661/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu661/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/1997
Ngày hiệu lực16/05/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/1998
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 661/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 661/QĐ-UB 1997 thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 661/QĐ-UB 1997 thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu661/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýBùi Huy Thống
        Ngày ban hành16/05/1997
        Ngày hiệu lực16/05/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/1998
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 661/QĐ-UB 1997 thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 661/QĐ-UB 1997 thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới Bình Phước

         • 16/05/1997

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/1997

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực