Quyết định 661/QĐ-UBDT

Quyết định 661/QĐ-UBDT năm 2017 về Nội quy phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 661/QĐ-UBDT 2017 Nội quy phòng cháy chữa cháy


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001 và có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực ngày 01/7/2014;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 79/2014/NĐ-CP Phòng cháy và chữa cháy">66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này:

1. Nội quy phòng cháy chữa cháy.

2. Nội quy, quy định sử dụng điện.

3. Nội quy phòng cháy kho vật tư, tài liệu lưu trữ cơ quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- B tng, chủ nhim UBDT (để b/cáo);
- Các Thứ trưng, PCN UBDT (để biết);
- Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 - Cnh sát PC&CC thành phố Hà Nội;
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Cổng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, QTBV (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN; PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ VÀ TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 661/QĐ-UBDT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Ủy ban Dân tộc ban hành nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện và thiết bị điện, phòng cháy kho vật tư và tài liệu như sau:

I. PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên trong Ủy ban, kcả những người khách đến liên hệ công tác.

2. Cấm đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

3. Cấm câu, mắc, sử dụng điện và thiết bị điện tùy tiện. Hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, máy điều hòa nhiệt độ, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.

Không:

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

- Đcác chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.

- Để xăng dầu, chất dễ cháy trong phòng làm việc.

- Sử dụng bếp điện bng dây mai so trong phòng làm việc.

4. Sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường đtiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

5. Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.

6. Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

7. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

II. SỬ DỤNG ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ủy ban Dân tộc phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Khi đi ra ngoài hoặc trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

2. Không được đấu nối, làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện khi chiếu sáng, cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo cho Lãnh đạo Văn phòng để bố trí thợ điện sửa chữa.

3. Cấm câu, mắc, sử dụng điện tùy tiện. Hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt hệ thống đèn, máy điều hòa nhiệt độ, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.

4. Khi sử dụng hệ thống điện có sự cố chập, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cáo ngay cho Văn phòng qua (Phòng Quản trị - Bảo vệ) bố trí thợ điện đến sửa chữa.

III. PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ VÀ TÀI LIỆU

1. Cấm dùng lửa hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun bếp kể cả bếp điện trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có trách nhiệm không được vào kho khi chưa có ý kiến của Chánh văn phòng.

2. Vật tư hàng hóa trong kho phải để gọn gàng thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5 m.

3. Cấm thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện. Hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa, thay thế.

4. Các phương tiện chữa cháy phải đnơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, lau chùi, bảo quản, cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.

5. Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hóa vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Trên đây là nội quy, quy định phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện và thiết bị điện, phòng cháy kho vật tư và tài liệu của Ủy ban Dân tộc, Cán bộ công chức, viên chức và người lao động phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra cháy ntùy theo mức độ thiệt hại nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 661/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 661/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/2017
Ngày hiệu lực 07/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 661/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 661/QĐ-UBDT 2017 Nội quy phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 661/QĐ-UBDT 2017 Nội quy phòng cháy chữa cháy
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 661/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Hà Hùng
Ngày ban hành 07/11/2017
Ngày hiệu lực 07/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 661/QĐ-UBDT 2017 Nội quy phòng cháy chữa cháy

Lịch sử hiệu lực Quyết định 661/QĐ-UBDT 2017 Nội quy phòng cháy chữa cháy

  • 07/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực