Quyết định 661/QĐ-UBND

Quyết định 661/QĐ-UBND năm 2015 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 661/QĐ-UBND 2015 mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 321/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Đối tượng: Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có mức sống trung bình theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mức hỗ trợ: Bằng 30% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

3. Thời điểm hỗ trợ: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và được thực hiện từ năm ngân sách 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 661/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu661/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2015
Ngày hiệu lực11/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 661/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 661/QĐ-UBND 2015 mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 661/QĐ-UBND 2015 mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu661/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
        Ngày ban hành11/03/2015
        Ngày hiệu lực11/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 661/QĐ-UBND 2015 mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 661/QĐ-UBND 2015 mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình Quảng Ninh

            • 11/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực